CSR ยืนยง เอ็นเตอร์ไพรส์ ร่วมบริจาคสิ่งของ แก่น้องๆมูลนิธิบ้านเด็กโสสะ แห่งประเทศไทย

ยืนยง เพื่อสังคม...

บริษัท ยืนยง เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด เราไม่เพียงแค่เน้นธุรกิจเพียงอย่างเดียว แต่ยังให้ความห่วงใยและกำลังใจให้กับเยาวชนในประเทศไทยผ่านการร่วมแบ่งปันน้ำใจกับ ‘มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย’ ที่พยายามดูแลเด็กๆ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยการบริจาคข้าวสาร อาหารแห้ง มาม่า ปลากระป๋อง ขนม นมกล่อง และของเล่น เราจะต้องการเป็นกำลังใจ ทุกๆ การร่วมมือเป็นการส่งเสริมความเอื้อเฟื้อในการเติบโตของเยาวชน และเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างอนาคตที่สดใสและรุ่งเรืองให้แก่เด็กๆ ของเรา

error: Copyright 2020 @ YUENYONG ENTERPRISE CO., LTD.
Scroll to Top