บริษัท ยืนยง เอ็นเตอร์ไพร์ส ร่วมเป็นกำลังใจต้านภัย COVID-19

ํYYE เป็นกำลังใจ ต้านภัย COVID

ร่วมส่งกำลังใจ ให้บุคลากรทุกท่านต่อสู้กับ COVID-19

         เนื่องด้วยสถานการณ์ การระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ทำให้เกิดการระบาดเป็นวงกว้างทุกภาคส่วน ทำให้มีผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้น บุคลากรณ์ทางการแพทย์ ที่นับว่าเป็นแนวหน้าในการต่อสู้กับสถานการณ์เหล่านี้

     ทางบริษัท ยืนยง เอ็นเตอร์ไพร์ส เป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ขอมอบหน้ากาก Face Shield สำหรับป้องกันละอองน้ำลาย สารคัดหลั่ง ที่อาจจะปนเปื้อนเชื้อโรคได้ โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสถานการณ์จะกลับมาเป็นปกติโดยไว

YYE เป็นกำลังใจ ต้านภัย COVID-3

บริษัท ยืนยงเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด มอบหน้ากาก FaceShield จำนวน 500 ชิ้น เป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ ภูธรเมืองสมุทรปราการ สำหรับการปฏิบัติงานหน้าที่ในสถานการณ์การระบาดไวรัส COVID-19

YYE เป็นกำลังใจ ต้านภัย COVID-6

บริษัท ยืนยงเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด มอบหน้ากาก FaceShield จำนวน 1,000 ชิ้น เป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลรามาธิบดี สำหรับการปฏิบัติงานหน้าที่ในสถานการณ์การระบาดไวรัส COVID-19

ํYYE เป็นกำลังใจ ต้านภัย COVID-2

บริษัท ยืนยงเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด มอบหน้ากาก FaceShield เป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลรามาธิบดี สาขาบางพลี จำนวน 500 ชิ้น สำหรับการปฏิบัติงานหน้าที่ในสถานการณ์การระบาดไวรัส COVID-19

YYE เป็นกำลังใจ ต้านภัย COVID-4

บริษัท ยืนยง เอ็นเตอร์ไพร์ส ขอเป็นกำลังใจให้กับ รพ.สต บางปูใหม่ และศูนย์บริการสาธารณสุข​ สมุทรปราการ​ ต่อสู้กับ COVID-19 ไปด้วยกัน

YYE เป็นกำลังใจ ต้านภัย COVID-5

ขอบคุณลูกค้าที่เชื่อมั่น สั่งซื้อหน้ากาก FaceShield นำไปบริจาคถึงมือบุคลากรทางการแพทย์โดยตรงเพื่อใช้เป็นเกราะป้องกันในการต่อสู้ COVID-19 ไปด้วยกัน 💙💙

error: Copyright 2020 @ YUENYONG ENTERPRISE CO., LTD.
Scroll to Top