CSR ยืนยง เอ็นเตอร์ไพรส์ บริจาคปฎิทินเก่าและถ้วยพลาสติกให้กับมูลนิธิโรงเรียนคนตาบอด

YYE บริจาคปฎิทินเก่าและถ้วยพลาสติกให้กับมูลนิธิโรงเรียนคนตาบอด

โครงการ CSR "บริจาคปฎิทินเก่าและถ้วยพลาสติกให้กับมูลนิธิโรงเรียนคนตาบอด"

บริษัท ยืนยง เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

 889/1 หมู่ 7 ตำบล บางปูใหม่ อำเภอ เมืองสมุทรปราการ

จังหวัด สมุทรปราการ 10280

การบริจาคปฎิทินเก่าและถ้วยพลาสติก: สร้างสิ่งดีๆ เพื่อนักเรียนที่มีความจำเป็น

เราเคยรู้จักกับความสำคัญของการมอบของขวัญและการแบ่งปันความเป็นไปได้มาตั้งแต่เรายังเด็ก ๆ แต่การให้กลับในช่วงเวลานี้กลายเป็นหน้าที่ที่สำคัญมากขึ้น ไม่เพียงแต่เราสามารถเสริมสร้างความสุขและความพึงพอใจให้กับผู้อื่นได้ แต่ยังมีโอกาสสร้างแรงบันดาลใจและความหวังให้กับผู้ที่อยู่ในสภาพที่มีข้อจำกัด

ในสังคมปัจจุบัน เรามักมองข้ามความสำคัญของสิ่งที่เรามีอยู่ในการตอบแทนแก่ความเมตตาอย่างง่าย ๆ ที่มีอยู่รอบตัวเรา ความต้องการของบางคนอาจจะเป็นเพียงแค่สิ่งเล็กน้อยที่เราสามารถให้ได้ และบางทีก็เป็นเพียงแค่ความสนใจและความเอาใจใส่จากบุคคลอื่น

บริษัท ยืนยง เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ได้เข้าใจถึงความสำคัญของการให้ และดำเนินการมอบของขวัญให้แก่นักเรียนที่มีความจำเป็นอย่าง โรงเรียนคนตาบอด ภายใต้โครงการการบริจาคปฎิทินเก่าและถ้วยพลาสติก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างชีวิตและการเรียนรู้ของนักเรียนที่อาจจะมีชีวิตยากลำบากในการเข้าถึงแหล่งข้อมูล

โดยการบริจาคปฎิทินเก่านี้ ไม่เพียงเพียงทำให้นักเรียนสามารถใช้ในการวางแผนเวลาและกิจกรรมของตน แต่ยังสร้างโอกาสให้พวกเขาได้เรียนรู้เกี่ยวกับวันที่ ช่วงเวลา และการจัดลำดับเหตุการณ์อย่างเข้าใจอย่างลึกซึ้ง ร่วมกับถ้วยพลาสติกที่มีการใช้ในชีวิตประจำวัน นักเรียนจะสามารถเรียนรู้เรื่องราวและความหมายของคำต่าง ๆ ได้ผ่านการปฏิบัติทางวิถีที่จะนำไปสู่การพัฒนาทักษะทางสื่อสารและการเรียนรู้ในชีวิตประจำวัน

ด้วยความเอาใจใส่และการสนับสนุนจากบริษัท ยืนยง เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด มูลนิธิโรงเรียนคนตาบอด ที่ได้รับประโยชน์ และนำไปสู่การพัฒนาและเติบโตของนักเรียนในสังคมอย่างมั่นคงและยั่งยืน

การให้ด้วยความรู้สึกของหัวใจไม่เพียงแต่ทำให้เราเป็นบุคคลที่ดีขึ้น แต่ยังส่งเสริมความรักและความเข้าใจที่ลึกซึ้งภายในชุมชนด้วย ดังนั้น มาเริ่มต้นการให้และแบ่งปันในช่วงเวลานี้ และเปลี่ยนแปลงชีวิตของผู้อื่นให้ดียิ่งขึ้นด้วยกัน

YYE บริจาคปฎิทินเก่าและถ้วยพลาสติกให้กับมูลนิธิโรงเรียนคนตาบอด
error: Copyright 2020 @ YUENYONG ENTERPRISE CO., LTD.
Scroll to Top