CSR ยืนยง เอ็นเตอร์ไพรส์ บริจาคคอมพิวเตอร์ไม่ใช้แล้วให้มูลนิธิกระจกเงา

YYE บริจาคคอม มูลนิธิกระจกเงา

โครงการ CSR "ยืนยง บริจาคคอมพิวเตอร์ไม่ใช้แล้วให้มูลนิธิกระจกเงา

บริษัท ยืนยง เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

 889/1 หมู่ 7 ตำบล บางปูใหม่ อำเภอ เมืองสมุทรปราการ

จังหวัด สมุทรปราการ 10280

การบริจาคคอมพิวเตอร์ให้กับมูลนิธิกระจกเงา: เพื่อกระจายการเรียนรู้และโอกาสให้กับเยาวชน

ในยุคที่เทคโนโลยีและการเข้าถึงข้อมูลเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมาก คอมพิวเตอร์กลายเป็นเครื่องมือที่เป็นพื้นฐานสำหรับการเรียนรู้และพัฒนาทักษะของเยาวชน แต่ในสภาพแวดล้อมที่มีข้อจำกัดในการเข้าถึงทรัพยากร เช่น ทรัพยากรทางการศึกษาและเฉพาะกลุ่มที่มีรายได้น้อย นักเรียนบางคนอาจไม่สามารถมีโอกาสในการเรียนรู้และเข้าถึงเครื่องมือเหล่านี้ได้

ด้วยความเข้าใจถึงความสำคัญของการมีคอมพิวเตอร์ในการเรียนรู้และการพัฒนาทักษะทางด้านเทคโนโลยี เราที่บริษัท ยืนยง เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด จึงได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างโอกาสและสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนผ่านการบริจาคคอมพิวเตอร์ให้กับมูลนิธิกระจกเงา โดยการบริจาคคอมพิวเตอร์ที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์เก่า หรืออุปกรณ์ต่อพ่วงที่เป็นอุปกรณ์เสริมที่ไม่ได้ใช้งาน ทั้งหมดนี้มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาทักษะให้กับน้อง ๆ ผ่านโครงการคอมพิวเตอร์เพื่อน้อง มูลนิธิกระจกเงา

การบริจาคคอมพิวเตอร์เพื่อน้องไม่เพียงเพียงทำให้น้อง ๆ สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีและเครื่องมือการเรียนรู้ได้ แต่ยังเป็นการส่งเสริมการพัฒนาทักษะทางด้านเทคโนโลยีและการเรียนรู้ในวิชาต่าง ๆ อีกด้วย นอกจากนี้ การมีคอมพิวเตอร์ยังเป็นเครื่องมือที่ช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นและความสามารถในการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ โดยมอบโอกาสให้กับน้อง ๆ ที่มีความสนใจและความแข็งแกร่งในการเรียนรู้ทางด้านเทคโนโลยี

ด้วยทุนทรัพย์ที่ไม่ค่อยมีหรือจำกัดในสถานที่และเครื่องมือการเรียนรู้ การบริจาคคอมพิวเตอร์เพื่อน้องจึงเป็นการสร้างโอกาสและความเป็นไปได้ในการเรียนรู้และพัฒนาทักษะให้กับเยาวชนในชุมชน นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างสังคมที่มีความเท่าเทียมและความเป็นธรรมที่ดีขึ้น ผ่านการส่งเสริมการเข้าถึงเทคโนโลยีและการศึกษาอย่างเท่าเทียมสำหรับทุกคนในสังคม

ดังนั้น การเป็นส่วนหนึ่งในการบริจาคคอมพิวเตอร์ให้กับมูลนิธิกระจกเงา จากบริษัท ยืนยง เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ไม่เพียงแต่เป็นการสนับสนุนการศึกษาและการพัฒนาทักษะทางด้านเทคโนโลยีของเยาวชน แต่ยังเป็นการส่งเสริมความเท่าเทียมและความเป็นธรรมในสังคมอย่างยั่งยืน และเป็นการสร้างสังคมที่มีความเป็นไปได้และเท่าเทียมสำหรับทุกคนในสังคมไปอีกขั้นหนึ่ง

 
บริจาคคอมพิวเตอร์ให้มูลนิธิกระจกเงา YYE
บริจาคคอมพิวเตอร์ให้มูลนิธิกระจกเงา YYE
error: Copyright 2020 @ YUENYONG ENTERPRISE CO., LTD.
Scroll to Top