ความยาวในวงจรชีวิตของ แก้วพลาสติก : การศึกษาเรื่องนี้จากการผลิตถึงการกำจัดทิ้ง

วงจรชีวิตของ "แก้วพลาสติก"

แก้วพลาสติกเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานง่าย สะดวก และราคาไม่แพง จึงนำมาใช้อย่างแพร่หลายทั้งในครัวเรือนและภาคธุรกิจ อย่างไรก็ตาม เรายังมองข้ามผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากวงจรชีวิตของแก้วเหล่านี้ตั้งแต่การผลิต การขนส่ง การใช้งาน จนถึงการกำจัดทิ้ง

การผลิตเม็ดพลาสติก
ขอบคุณรูปภาพ : https://www.mtec.or.th/bioplastic/plastic-production-process/

การผลิตแก้วพลาสติก เริ่มจากการสกัดปิโตรเลียมหรือก๊าซธรรมชาติมาแปรรูปเป็นเม็ดพลาสติก กระบวนการนี้ใช้พลังงานสูงและปล่อยก๊าซเรือนกระจก ต่อมาเม็ดพลาสติกจะถูกขนส่งไปยังโรงงานเพื่ออัดขึ้นรูปเป็นแก้ว นอกจากนี้ ยังมีสารเคมีอื่นๆ เช่น สารเพิ่มความแข็งแรง สี และสารหน่วงปฏิกิริยาออกซิเดชันผสมเข้าไปด้วย

หลังจากใช้งานในช่วงหนึ่งแล้ว แก้วพลาสติกก็จะถูกนำไปกำจัดทิ้ง ซึ่งส่วนใหญ่มักจะถูกฝังกลบหรือเผาทำลายแทนที่จะนำกลับมารีไซเคิล เนื่องจากกระบวนการรีไซเคิลค่อนข้างมีต้นทุนสูง การฝังกลบทำให้เกิดมลพิษในดินและน้ำ ส่วนการเผาก็ปล่อยสารพิษและขยะพลาสติกอีกครั้ง ขณะเดียวกันพลาสติกบางชนิดยังย่อยสลายได้ยากและใช้เวลานานกว่า 500 ปี

recycle plastic cup
ขอบคุณภาพจาก : https://www.mtec.or.th/bioplastic/plastic-production-process/

การลดการบริโภคแก้วพลาสติกครั้งเดียวทิ้งจึงเป็นวิธีลดปริมาณขยะที่มีประสิทธิภาพ เราสามารถใช้แก้วแก้ว เซรามิก หรือวัสดุธรรมชาติอื่นๆ แทนที่จะช่วยลดมลพิษและประหยัดต้นทุนในระยะยาว นอกจากนี้ การนำแก้วพลาสติกมารีไซเคิลเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ก็เป็นวิธีหนึ่งในการจัดการขยะอย่างยั่งยืน

error: Copyright 2020 @ YUENYONG ENTERPRISE CO., LTD.
Scroll to Top