มารู้จักกับชนิดของพลาสติก PET

          พลาสติก PET (Polyethylene Terephthalate) เป็นวัสดุพลาสติกที่มีคุณสมบัติเนื้อแข็ง มีความใสและใช้งานอย่างกว้างขวางในชีวิตประจำวัน พลาสติก PET มีโครงสร้างโมเลกุลที่ช่วยให้มีความแข็งแรงและความทนทานต่อความร้อนและความเย็นและทนต่อสารเคมี เป็นที่นิยมในการผลิตของต่างๆ เช่น ขวดน้ำ, ขวดเครื่องดื่ม, ถ้วยอาหาร, และในงานอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์อีกด้วย พลาสติก PET มีรหัสระหว่างประเทศ (Resin Identification Code) เป็นตัวเลข 1 บนบรรจุภัณฑ์ เพื่อระบุว่าเป็นพลาสติก PET. 

pet

ขั้นตอนการ Recycle พลาสติก PET

การรีไซเคิลพลาสติก PET เป็นกระบวนการที่สำคัญในการลดปริมาณขยะพลาสติกและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม กระบวนการนี้มีขั้นตอนหลักๆ ดังนี้:

เก็บรวบรวม: พลาสติก PET ที่มีคุณภาพสูงถูกเก็บรวบรวมจากที่ต่างๆ เช่น ขวดน้ำที่ใช้แล้ว กล่องอาหารที่ใช้แล้ว วัสดุที่เหลือใช้งาน

ล้างทำความสะอาด: พลาสติก PET จะถูกล้างให้สะอาดและจัดการส่งไปยังโรงงานรีไซเคิล.

กระบวนการรีไซเคิล: พลาสติก PET จะถูกเปลี่ยนรูปจากสิ่งใช้แล้วเป็นรูปใหม่ โดยกระบวนการทำเป็นเส้นใยหรือรีไซเคิลเป็นรูปอื่นๆ.

rPET: คืออะไร

rPET (Recycled PET) เป็นพลาสติก PET ที่ผลิตมาจากวัสดุ PET รีไซเคิล ความหมายของ rPET คือการนำพลาสติก PET ที่ถูกเก็บรวบรวมและรีไซเคิลมาใช้ใหม่ เมื่อใช้ rPET เป็นวัสดุในการผลิตสินค้า ถึงเป็น ื การลดการใช้วัสดุใหม่ ลดการสร้างขยะ และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขึ้นสู่บรรยากาศ ทำให้เป็นส่วนสำคัญในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

BIO PET ในการบรรจุภัณฑ์และผลิตภัณฑ์

BIO PET ได้รับการนำมาใช้ในการผลิตบรรจุภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ที่มีตลาดกว้างขวาง เช่น ขวดน้ำดื่ม, ถ้วยอาหาร, ถุงพลาสติก, และบรรจุภัณฑ์อื่นๆ โดย BIO PET ช่วยลดการใช้พลาสติกสู่สิ่งแวดล้อมและสนับสนุนความยั่งยืนในอุตสาหกรรมการบรรจุภัณฑ์.

การย่อยตัวและความยั่งยืน
BIO PET เป็นส่วนสำคัญในกระบวนการลดปริมาณขยะพลาสติกและส่งเสริมการใช้วัสดุที่มีอัตราส่วนคาร์บอนที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ การย่อยตัวของ BIO PET จะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เป็นสารที่ทำให้เกิดผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ.

การใช้ BIO PET เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีความยั่งยืนทั้งในด้านการบรรจุภัณฑ์และอุตสาหกรรมอื่นๆ คุณภาพและความยั่งยืนของ BIO PET จะส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมและการเลือกใช้วัสดุในอนาคต.

BIO PET เป็นคำแสดงสำหรับพลาสติก PET ที่สามารถย่อยตัวด้วยชีววิธีได้และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การใช้ BIO PET ในการผลิตบรรจุภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ช่วยลดการใช้พลาสติกส่วนใหญ่และร่วมสร้างอนาคตที่ยั่งยืนสำหรับการบรรจุภัณฑ์และอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่มีส่วนสำคัญในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของเรา.

ความสำคัญของการใช้วัสดุพลาสติกรีไซเคิลและการใช้ซ้ำ

การใช้วัสดุพลาสติกรีไซเคิลและการใช้ซ้ำมีความสำคัญมากในการสร้างอนาคตที่ยั่งยืนและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม นี่คือเหตุผลที่มีความสำคัญ:

1. การลดปริมาณขยะ
การใช้วัสดุพลาสติกรีไซเคิลช่วยลดปริมาณขยะที่สิ่งแวดล้อมต้องรับผิดชอบ พลาสติกที่สามารถรีไซเคิลและใช้ใหม่ได้ ช่วยลดการใช้พลาสติกใหม่และการกำจัดขยะที่ไม่ย่อยตัวไปเป็นสารประกอบชีวภาพ.

2. ประหยัดทรัพยากร
การรีไซเคิลพลาสติกช่วยประหยัดทรัพยากรทางธรรมชาติ เพราะไม่ต้องผลิตวัสดุใหม่ขึ้นมา ซึ่งช่วยลดการใช้พลังงานและน้ำมากขึ้น.

3. ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
การรีไซเคิลและใช้ซ้ำพลาสติกช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gas) ในบรรยากาศ เนื่องจากไม่ต้องผลิตวัสดุใหม่ที่ใช้เผาไหม้หรือกระบวนการที่ใช้พลังงานมาก.

4. สร้างความมั่นใจในผู้บริโภค
การใช้วัสดุพลาสติกรีไซเคิลและการใช้ซ้ำช่วยสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคว่าบรรจุภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ที่พวกเขาใช้มีผลกระทบน้อยต่อสิ่งแวดล้อม.

5. สร้างอนาคตที่ยั่งยืน
การใช้วัสดุพลาสติกรีไซเคิลและการใช้ซ้ำเป็นส่วนสำคัญในการสร้างอนาคตที่ยั่งยืนให้กับการบรรจุภัณฑ์และอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่อาจต้องการรับมือกับปัญหาสิ่งแวดล้อม.

สรุป
การใช้วัสดุพลาสติกรีไซเคิลและการใช้ซ้ำมีผลมากต่อการลดปริมาณขยะที่สร้างขึ้น การประหยัดทรัพยากร ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก สร้างความมั่นใจในผู้บริโภค และสร้างอนาคตที่ยั่งยืนสำหรับสิ่งแวดล้อมของเรา. การส่งเสริมการใช้วัสดุพลาสติกรีไซเคิลและการใช้ซ้ำเป็นส่วนสำคัญในการรักษาสิ่งแวดล้อมของเราให้ยั่งยืน.

error: Copyright 2020 @ YUENYONG ENTERPRISE CO., LTD.
Scroll to Top