พนักงาน YYE ได้รับการ ฉีดวัคซีน COVID-19 ครบ 100%

พนักงานยืนยง ปลอดภัย ได้รับวัคซีนครบ 100%

จากสถานการณ์ Covid-19 ที่กำลังระบาดในปัจจุบัน ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจแลปัญหาอีกมากมายที่ตามมา ทางยืนยง เอ็นเตอร์ไพรส์ ไม่ได้นิ่งนอนใจ และได้จัดหาวัคซีนให้กับพนักงานทุกคน ได้รับการฉีดวัคซีนทุกคน ครบถ้วน

Yuenyong Enterprise ขอขอบคุณพนักงานทุกท่านที่ยินยอม พร้อมใจให้ความร่วมมือในการรับการ ฉีดวัคซีน ป้องกันเชื้อ Covid-19 ด้วยดีเสมอมา

error: Copyright 2020 @ YUENYONG ENTERPRISE CO., LTD.
Scroll to Top